Sogou问问和Sogou百科新标志

5.2W 小程序阅读
微信扫一扫,打开小程序阅读、分享本文

soso

今年3月底,SOSO将旗下问问和百科更名搜狗问问和百科。同时将SOSO问问和SOSO百科的Logo更换为sogou问问和sogou百科

  • 标签: ##
  • 撰写评论

    您必须 [ 登录 ] 后才能发表评论!没有帐号? 点击注册